ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Εγγραφή στη Φωτογραφία Εξ Αποστάσεως.

Διάρκεια: 9 ώρες / 2 μήνες

Κόστος: Αρχαρίων: 180€ + ΦΠΑ, Προχωρημένων: 210€ + ΦΠΑ, Mentoring: 250€ + ΦΠΑ

Το κόστος εξοφλείται κατά την εγγραφή στο πρόγραμμα.

X