ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ


Instructors : Δήμητρα Παπαγεωργίου, Γιάννης Ριζομάρκος

Η θεωρητική διδασκαλία και η πρακτική εφαρμογή του προγράμματος επικεντρώνεται στην ανάλυση των αρχών της φωτογραφίας ενώ δίνεται έμφαση στις βασικές λειτουργίες της φωτογραφικής μηχανής και στην τεχνική προσέγγιση της λήψης. Μέσα από ένα εντατικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει διαλέξεις, παρουσιάσεις και εξωτερικές λήψεις, οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με τις βασικές θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να αντιληφθούν την ουσία της τέχνης της φωτογραφίας.

 

portfolio-large-img-wide© Ελισσάβετ Νικολαρέα
portfolio-large-img-wide© Εντίτα Στανκόβσκα
portfolio-large-img-wide© Κατερίνα Κίννα
portfolio-large-img-wide© Δήμητρα Παπαγεωργίου
portfolio-large-img-wide© Δήμητρα Παπαγεωργίου
portfolio-large-img-wide© Στράτος Σκοτεινιάδης
portfolio-large-img-wide© Σπύρος Στρογγύλης
portfolio-large-img-wide© Βαγγέλης Ζήκος

Σχετικά Workshops