ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ


Εισηγητής / -τρια : Δήμητρα Παπαγεωργίου

Δεν υπάρχει φωτογράφος χωρίς φωτογραφική μηχανή, αλλά δεν υπάρχει και φωτογράφος που δεν ξέρει να τη χρησιμοποιεί. Μία ψηφιακή φωτογραφική μηχανή προσφέρει πληθώρα διαφορετικών επιλογών και ρυθμίσεων που όχι μόνο εξασφαλίζουν μία άρτια λήψη, αλλά διευρύνουν και τη δυνατότητα έκφρασης του φωτογράφου. Σ’ αυτό το μάθημα «ξεκλειδώνουμε» αυτές τις δυνατότητες, και ταυτόχρονα τη δημιουργικότητα όποιου επιθυμεί να ασχοληθεί με την τέχνη της φωτογραφίας.

Τα θέματα που αναλύονται περιλαμβάνουν την κατανόηση της ταχύτητας κλείστρου και του διαφράγματος, τις διαφορές μεταξύ των προγραμμάτων, την ισορροπία λευκού, τα αρχεία RAW, τις εστιακές αποστάσεις και την χρήση των φακών.

Η σχολή παρέχει όλο τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό επίδειξης, ενώ όσοι διαθέτουν φωτογραφική μηχανή καλούνται να τη φέρουν.

portfolio-large-img-wide© Μαρία Αποκότου
portfolio-large-img-wide© Απόστολος Ανδριώτης
portfolio-large-img-wide© Μαρία Κουτσούλη
portfolio-large-img-wide© Κατερίνα Μανούση
portfolio-large-img-wide© Γρηγόρης Βουρεκάς
portfolio-large-img-wide© Τάνια Φύτρου
portfolio-large-img-wide© Τάσος Βελίσκος

Σχετικά Workshops

X